actievoorwaarden Flywise Zomeractie

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise zomeractie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 8 juli en eindigt op 28 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een van de deelnemende bestemmingen inclusief hotelovernachtingen in een 3-sterrenhotel, op basis van beschikbaarheid.
6. De deelnemende steden zijn New York (Verenigde Staten), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Larnaca (Cyprus), Malta (Malta), Alicante (Spanje), Athene (Griekenland) en Kopenhagen (Denemarken). De mogelijke vertrekluchthaven(s) verschillen per bestemming. Deze zijn voor de aankoop van de voucher net als de beschikbaarheid te raadplegen via www.flywise.nl/summerdeal-hema. 
7. De voucher is geldig voor één persoon.
8. De voucher is inclusief retourvlucht, hotelovernachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
9. De voucher is exclusief ontbijt, toeristenbelasting, resortfees, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
10. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
11. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/summerdeal-hema te worden verzilverd en geboekt.
12. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
14. Voor deze Actie geldt op=op. 
15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.   
17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf.
18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

Duur Actie
19. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 8 juli t/m 28 juli 2019.
20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/summerdeal-hema t/m 30 september 2019 (minimaal 14 dagen voor vertrek).
21. De reis is te boeken voor een vertrek van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020, op basis van beschikbaarheid.
22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
23. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/summerdeal-hema).  
24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
25. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

Ongeoorloofd gebruik voucher
27. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
28. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig
29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
30. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact. 
32. Voor vragen over het arrangement of gemaakte reserveringen kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Flywise via de live chat op www.flywise.nl/chat. 
33. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 
35. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen.
36. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.