actievoorwaarden Walibi Holland

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 22 juli en eindigt op 11 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Walibi Holland te Biddinghuizen.
6. Kijk voor de actuele openingsdagen en -tijden van Walibi Holland op www.walibi.nl. 
7. Het Ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 22 juli t/m 23 oktober 2019, m.u.v. (alle Halloween Fright Nights dagen op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 oktober 2019)
8. Het ticket voor Walibi Holland is geldig voor een persoon vanaf 6 jaar (kinderen tot en met 5 jaar gratis toegang) en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Walibi Holland de toegang tot het park geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het park van Walibi Holland. 
12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
13. Voor deze Actie geldt op=op.
14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
17. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
20. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig
21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
22. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.