actievoorwaarden WOLF rijbewijsshop

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de WOLF Rijbewijsshop actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Holding WOLF rijbewijsshop B.V. gevestigd te (4387 AE) Vlissingen aan de Nieuwe Vlissingseweg 237 (hierna: “WOLF rijbewijsshop”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 2 september 2019 en eindigt op 29 september 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets en in alle HEMA filialen in Nederland een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee na verzilvering via www.wolf.nl/hema eenmalig een praktijkrijlessenpakket verkregen kan worden, waarmee de klant toegang heeft tot 5 praktijkrijlessen van WOLF rijbewijsshop (op basis van beschikbaarheid) (hierna: het “Praktijkpakket”) of een theoriepakket verkregen kan worden, waarmee de klant een theorieboek ontvangt en toegang heeft tot de online leer- en oefenomgeving van WOLF Rijbewijsshop (hierna: het “Theoriepakket”). 
6. De verkoopprijs van de Voucher voor een Theoriepakket (incl. btw) bedraagt € 49,-.
7. De verkoopprijs van de Voucher voor een Praktijkpakket (incl. btw) bedraagt € 149,-.
8. De Voucher met daarop de unieke code wordt na aankoop in een HEMA filiaal direct als kassabon meegegeven aan de klant. 
9. De Voucher met daarop de unieke code wordt na aankoop via www.hema.nl/tickets door HEMA direct als Pdf-bestand verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
10. De Voucher met daarop de unieke code is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden in de periode van 2 september 2019 t/m 31 december 2020 voor een geldig Praktijkpakket, dan wel Theoriepakket. Let op, om toegang te krijgen tot een praktijkles is vooraf reserveren verplicht. 
11. Beschikbaarheid van de lessen is volledig in beheer van WOLF Rijbewijsshop. HEMA heeft hier geen invloed op.
12. De Voucher voor het Theoriepakket is, na verzilvering, geldig voor een theorieboek en toegang tot de leer- en oefenomgeving. Na verzilvering van de Voucher voor het Theoriepakket ontvangt de klant direct een verzendbevestiging (inclusief track-and-trace code) per e-mail waarin wordt vermeld wanneer de klant zijn/haar theorieboek ontvangt. Bij verzilvering op werkdagen wordt het theorieboek binnen 24 uur verzonden, ontvangst is afhankelijk van de postbezorger. Bij ontvangst van het theorieboek ontvangt de klant ook een inlogcode voor de online leer- en oefenomgeving die geldig is voor 15 uur toegang (te gebruiken binnen 3 maanden) vanaf het eerste moment van inloggen. 
13. De Voucher voor het Praktijkpakket is, na verzilvering, geldig voor 5 praktijkrijlessen bij WOLF rijbewijsshop. Na verzilvering kan de klant 5 praktijklessen inplannen telefonisch inplannen via de klantenservice van WOLF rijbewijsshop, direct met de instructeur of via de WOLF rijbewijsshop app (vanaf 1 oktober 2019 beschikbaar) in de periode vanaf het moment van verzilveren t/m 30 juni 2021.
14. Het Theoriepakket en/of Praktijkpakket zijn niet over te dragen aan een derde, nadat deze verzilverd zijn via www.wolf.nl/hema. 
15. De Deelnemer kan de Voucher enkel verzilveren via www.wolf.nl/hema met een geldig e-mailadres en wanneer alle benodigde gegevens zijn ingevuld. 
16. Zowel Deelnemers die al een account hebben bij WOLF rijbewijsshop als nieuwe leden kunnen deelnemen aan de Actie.
17. Deelnemers kunnen maximaal 5 Vouchers aanschaffen.
18. Per deelnemer kan maximaal 1 Voucher voor het Praktijkpakket en 1 Voucher voor het Theoriepakket verzilverd worden.
19. Het niet mogelijk om een Voucher met terugwerkende kracht in te wisselen met reeds gefactureerde en/of betaalde Theorie- of Praktijklessen en/of onderdelen. 
20. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen rijlessen.
21. Voor deze Actie geldt op=op.
22. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander pakket of anderszins.
23. Herroepingsrecht. Wanneer u online Vouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de Vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf. De genoemde bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers.
24. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is verzilverd.
25. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher en voor het tijdige gebruik van het Theorie- of Praktijkpakket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
26. HEMA en/of WOLF rijbewijsshop zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
27. HEMA en/of WOLF rijbewijsshop zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
28. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
29. WOLF rijbewijsshop en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze handelt ten aanzien van deze Actie.

Overig
30. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.tickets.hema.nl/algemenevoorwaarden 
31. De Algemene Voorwaarden van WOLF rijbewijsshop staan vermeld op www.wolf.nl/algemene-voorwaarden. 
32. WOLF Rijbewijsshop en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.wolf.nl/hema. 
33. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.   
34. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.