actievoorwaarden Ouwehands Dierenpark - China Light Festival

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Ouwehands Dierenpark voorjaarsactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Ouwehands Dierenpark B.V. gevestigd te (3911 AV) Rhenen aan de Grebbeweg 111 (hierna: “Het Park”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 14 november 2019 en eindigt op 29 februari 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) welke op www.ouwehand.nl/tickets verzilverd dient te worden voor een geldig entreebewijs waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot het China Light Festival in Het Park te Rhenen.
6. Kijk voor de actuele openingstijden van het China Light Festival op www.ouwehand.nl. 
7. De voucher met de unieke code dient vooraf verzilverd te worden via www.ouwehand.nl/tickets voor een geldig entreebewijs in de periode van waarbij er vervolgens een email met een geldig entreebewijs wordt verstuurd naar het door de klant opgegeven emailadres. Dit entreebewijs dient op locatie te worden ingeleverd of als mobiel ticket gescand te worden bij de entree van Het Park.
8. Het entreebewijs is eenmalig geldig tijdens het China Light Festival in Het Park te Rhenen op de gekozen dag in de periode van 21 december 2019 t/m 29 februari 2020 van 17:00 uur tot 21:30 uur. 
9. Het China Light Festival in Ouwehands Dierenpark te Rhenen vindt plaats op elke dag van de kerstvakantie (van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020), op elke vrijdag en zaterdag in januari en februari en op elke dag van de voorjaarsvakantie (van 21 februari t/m 29 februari 2020).
10. Een kopie van de voucher biedt geen toegang tot het park van Het Park. 
11. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
12. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
13. Het is niet mogelijk de voucher te annuleren nadat de voucher is gekocht.
14. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
15. HEMA en/of Het Park zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
16. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
17. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
18. Het Park en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet handelt conform deze Actievoorwaarden en/of hij van toepassing zijnde regelgeving overtreedt.

Overig
19. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
20. Het Park en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
21. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
22. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.