voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden Regulier Aanbod Flywise

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het aanbod van stedentrips met een specifieke bestemming (hierna: het “Regulier Aanbod”), die in samenwerking georganiseerd worden door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan een stedentrip staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door het boeken van een stedentrip onder het Regulier Aanbod verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De stedentrips van het Regulier Aanbod zijn te koop van 1 januari 2019 en eindigen op 31 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een stedenreis inclusief vlucht en accommodatie naar de gekozen bestemming, op basis van beschikbaarheid.
 6. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het Regulier Aanbod. Het Regulier Aanbod bestaat uit de volgende stedentrips: Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, Verona, Porto en New York.
 7. De voucher is geldig voor één persoon.
 8. De voucher voor een stedentrip naar Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, Verona en Porto is inclusief retourvlucht, overnachtingen in een 3 of 4-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 9. De voucher voor een stedentrip naar New York is inclusief retourvlucht met Norwegian vanaf Luchthaven Schiphol (Amsterdam, 3 overnachtingen in een 3 –sterrenaccommodatie in Manhattan, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 10. De voucher is exclusief toeristenbelasting, ontbijt, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 11. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 12. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op de verzilverpagina die wordt genoemd op de productpagina van de betreffende bestemming te worden verzilverd en geboekt.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor het Regulier Aanbod geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf.
 18. Het is niet mogelijk uw stedentrip om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

   

  Duur Regulier Aanbod

 19. De vouchers kunnen worden gekocht gedurende de Actieperiode van 1 januari t/m 31 augustus 2019.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via de verzilverpagina die wordt genoemd op de productpagina van de betreffende bestemming van 1 januari t/m 30 september 2019. Na verzilvering is het niet meer mogelijk om het ticket te annuleren.
 21. Voor alle steden van het Regulier Aanbod geldt dat er minimaal 14 dagen voor vertrek geboekt dient te worden.
 22. De stedenreis naar Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, Verona en Porto is te boeken voor een vertrek van 1 januari 2019 t/m 27 oktober 2019.
 23. De stedenreis naar New York is te boeken voor een vertrek van 1 januari 2019 t/m 20 december 2019.
 24. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. Het aanbod en de mate van beschikbaarheid van de stedentrips is in beheer van Flywise.
 25. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd behalve als een Deelnemer gebruik maakt van het online herroepingsrecht.

   

  Aansprakelijkheid

 26. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 27. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan een stedentrip, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 28. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 29. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.

   

  Overig

 30. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 31. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor het Regulier Aanbod eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van het Regulier Aanbod zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 32. Voor vragen over het Regulier Aanbod kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 33. Op het Regulier Aanbod en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het Regulier Aanbod dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 34. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden Regulier Aanbod Hotelsbylaura
Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het Advalley hotelarrangement aanbod (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Advalley B.V. gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 63 (hierna “Advalley”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
De Actie start op 1 maart 2019 en eindigt op 29 februari 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen (“Voucher”), welke op basis van beschikbaarheid online verzilverd kan worden voor het gekozen hotelarrangement.
De Voucher is geldig voor twee personen.
De verkoopprijs van de Voucher wordt bij iedere Actie vermeldt en kan per Actie verschillen.
De voucher is inclusief boekingskosten
De Voucher is exclusief eventuele toeristenbelasting.
De Voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.hotelsbylaura.com te worden verzilverd en geboekt. Na het verzilveren van de Voucher ontvangt de klant van Advalley de boekingsbevestiging.
Voor deze Actie geldt op=op.
Alle voorwaarden voor een specifieke Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers.
Annuleren of de datum wijzigen van het hotelarrangement is mogelijk tot 24, 48 of 72 uur voor de dag van aankomst in het hotel. Per hotelarrangement wordt in de voorwaarden aangegeven wat de exacte tijd is tot wanneer annuleren mogelijk is. Uitzonderingen daargelaten.

Duur Actie

De periode waarbinnen Vouchers gekocht kunnen worden, loopt van 1 maart 2019 t/m 29 februari 2021.
De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.hotelsbylaura.com, waarbij de uiterste verzilverdatum steeds bij de Voucher wordt vermeld. De verzilvertermijn bedraagt te allen tijde minimaal 6 maanden vanaf aankoopdatum.
De mate van beschikbaarheid is in beheer van Advalley.
Advalley heeft het recht om een deelnemend hotel offline te zetten indien noodzakelijk. Klanten van HEMA die reeds een arrangement hebben geboekt bij een hotel dat offline wordt gezet, zullen hierover worden geïnformeerd door de klantenservice. Er wordt dan samen naar een passende oplossing gezocht, hetzij in de vorm van het alsnog onderbrengen van de klant bij het gekozen hotel, het verplaatsen van de door de klant gemaakte reservering naar een ander hotel uit het assortiment van Hotelsbylaura met dezelfde arrangementswaarde of door het retourneren van het betaalde bedrag aan de klant.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

HEMA en/of Advalley zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
Ongeoorloofd gebruik Voucher
De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Advalley en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
Advalley en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
actievoorwaarden Walibi Holland

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 22 juli en eindigt op 11 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Walibi Holland te Biddinghuizen.
 6. Kijk voor de actuele openingsdagen en -tijden van Walibi Holland op www.walibi.nl.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 22 juli t/m 23 oktober 2019, m.u.v. (alle Halloween Fright Nights dagen op 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 oktober 2019)
 8. Het ticket voor Walibi Holland is geldig voor een persoon vanaf 6 jaar (kinderen tot en met 5 jaar gratis toegang) en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Walibi Holland de toegang tot het park geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het park van Walibi Holland.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

   

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 22. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

actievoorwaarden Disneyland Paris

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op Disneyland®Parisactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. en Touch Travel B.V. gevestigd te (2991 XV) Barendrecht aan de Escudostraat 2 (hierna: “Touch Tickets”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Per boeking dient er minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder te zijn.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 5. De Actie start op 8 juli 2019 en eindigt op 28 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Verzilvering is mogelijk tot 5 augustus 2019.

   

  De Actie

 6. Klanten kunnen bij HEMA-vestigingen in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke verzilverd kan worden voor een verblijf van 2 nachten in een blokhut bij Disney’s Davy Crockett Ranch inclusief 3 dagen onbeperkt toegang tot alle parken van Disneyland Paris, op basis van beschikbaarheid.
 7. Er zijn vier verschillende vouchers te koop: een voucher voor maximaal 4 personen voor aankomsten op vrijdagen t.w.v. € 649, een voucher voor maximaal 6 personen voor aankomsten op vrijdagen t.w.v. € 859, een voucher voor maximaal 4 personen voor aankomsten op zondagen t/m donderdagen t.w.v. € 599 en een voucher voor maximaal 6 personen voor aankomsten op zondagen t/m donderdagen t.w.v. € 799.
 8. Alle vouchers zijn inclusief: reserveringskosten, bedlinnen, handdoeken en toeristenbelasting, toegang tot beide Disney® Parken, alle attracties en shows, Extra Magic Time, ontmoetingen met Disney figuren in de parken, parkeren bij je blokhut en bij de Disney® Parken en wifi bij Disney’s Davy Crockett Ranch.
 9. Je ontvangt de tickets voor beide Disney Parken op vertoon van de boekingsbevestiging (ontvangen in de bevestigingse-mail na boeking via www.touchreizen.nl/hema) bij de receptie van Disney’s Davy Crockett Ranch. Je kunt aankomen op elk moment van de dag. De blokhut is beschikbaar vanaf 16 uur op de dag van aankomst en dient verlaten te worden voor 11 uur op de dag van vertrek.
 10. De aanbieding is geldig voor de Trapper blokhutten van de Disney’s Davy Crockett Ranch op basis van beschikbaarheid op het moment van reserveren.
 11. Voor deze aanbieding zijn een beperkt aantal blokhutten beschikbaar per aankomstdatum. Bekijk vooraf de beschikbaarheid op www.touchreizen.nl/hema.
 12. Per blokhut kan één kind van jonger dan 3 jaar extra (dus bovenop de 6 personen) worden meegenomen. Deze hoeft niet geregistreerd te worden bij de boeking. Een kinderbedje aanvragen kan via info@touchincentive.nl
 13. Het arrangement is op basis van logies (ontbijt en andere maaltijden zijn niet inbegrepen).
 14. Parkeren is inbegrepen bij de prijs. Er is één parkeerplaats beschikbaar bij de blokhut. Overige auto’s kunnen kosteloos op de centrale parkeerplaats op de ranch worden geparkeerd.
 15. Op de Disney’s Davy Crockett Ranch zijn rolstoelvriendelijke blokhutten beschikbaar. Het aantal hiervan is beperkt en kan daarom niet gegarandeerd worden. Aanvragen dienen per mail ingediend te worden via info@touchincentive.nl. De beschikbaarheid kan pas worden gecontroleerd na de boeking. Mocht er geen rolstoelvriendelijke blokhut vrij zijn, wordt de boeking geannuleerd en de betaling geretourneerd.
 16. Huisdieren zijn niet toegestaan in de blokhutten en ook niet in de parken
 17. Bepaalde shows, attracties, parades, restaurants, boetieks en faciliteiten zijn niet het hele jaar geopend of kunnen tijdelijk worden gesloten op grond van weersomstandigheden, veiligheidsoverwegingen of werkzaamheden. Sluiting kan zonder aankondiging vooraf plaatsvinden.
 18. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd en geboekt te worden via www.touchreizen.nl/hema.
 19. Geef bij boeking alle personen van het reisgezelschap op. Ter plaatste kunnen er geen personen worden toegevoegd aan de boeking.
 20. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 21. Kijk voor de actuele beschikbaarheid op www.touchreizen.nl/hema.
 22. De aanbieding is enkel geldig voor het aangeboden arrangement; niet voor losse tickets of losse hotelovernachtingen en geldt uitsluitend voor nieuwe boekingen.
 23. Kijk voor de actuele openingstijden op www.disneylandparis.com.
 24. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 25. De voucher is niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen
 26. Voor deze Actie geldt op=op.
 27. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 28. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 29. Het is niet mogelijk om onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen en/of te annuleren.
 30. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Duur Actie

 31. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 8 juli 2019 t/m 28 juli 2019.
 32. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.touchreizen.nl/hema. Dit dient te gebeuren vóór 5 augustus 2019.
 33. De Actie is te boeken voor een aankomst van 7 november t/m 18 december, op basis van beschikbaarheid. Klanten kunnen de actuele beschikbaarheid bekijken op www.touchreizen.nl/hema.
 34. De laatst mogelijke aankomstdatum is een verblijf beginnend op woensdag 18 december 2019.
 35. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden

  Dit arrangement boek je bij Touch Travel B.V.. Bekijk hier de Algemene Reisvoorwaarden of via www.touchreizen.nl/hema/reisvoorwaarden.

  LET OP: nadat je de boeking hebt gemaakt op www.touchreizen.nl/hema gelden de volgende wijzigings-en annuleringsvoorwaarden:

 • Het wijzigen van de aankomstdatum is mogelijk tot 65 dagen voor aankomst, mits er sprake is van beschikbaarheid van een alternatieve aankomstdatum. Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, is het wijzigen van de aankomstdatum niet meer mogelijk.
 • Het wijzigen van het aantal personen en/of namen van de personen in de boeking kan kosteloos tot 65 dagen voor aankomst
 • In het geval van een gedeeltelijke of volledige annulering zullen de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht:
  • Annulering tussen de bevestiging en 95 dagen voor aankomst;
   10% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 94 en 45 dagen voor aankomst;
   25% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 44 en 30 dagen voor aankomst
   50% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen 29 en 20 dagen voor aankomst:
   75% van het totaalbedrag
  • Annulering tussen de 19 en 0 dagen voor aankomst (‘no show’);
   100% van het totaalbedrag
 • Annuleringen en/of wijzigingen dienen per e-mail te worden medegedeeld via: info@touchincentive.nl

   

  Aansprakelijkheid

  1. HEMA en/of Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
  2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

    

   Ongeoorloofd gebruik Ticket

  3. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
  4. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

    

   Overig

  5. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
  6. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
  7. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
  8. Voor vragen over de boeking, eventuele wijzigingen of het annuleren van de reis kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Touch Tickets via info@touchincentive.nl of 010-2043010.
  9. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Flywise Zomeractie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise zomeractie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 8 juli en eindigt op 28 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een van de deelnemende bestemmingen inclusief hotelovernachtingen in een 3-sterrenhotel, op basis van beschikbaarheid.
 6. De deelnemende steden zijn New York (Verenigde Staten), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Larnaca (Cyprus), Malta (Malta), Alicante (Spanje), Athene (Griekenland) en Kopenhagen (Denemarken). De mogelijke vertrekluchthaven(s) verschillen per bestemming. Deze zijn voor de aankoop van de voucher net als de beschikbaarheid te raadplegen via www.flywise.nl/summerdeal-hema.
 7. De voucher is geldig voor één persoon.
 8. De voucher is inclusief retourvlucht, hotelovernachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 9. De voucher is exclusief ontbijt, toeristenbelasting, resortfees, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 10. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 11. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/summerdeal-hema te worden verzilverd en geboekt.
 12. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf.
 18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 19. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 8 juli t/m 28 juli 2019.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/summerdeal-hema t/m 30 september 2019 (minimaal 14 dagen voor vertrek).
 21. De reis is te boeken voor een vertrek van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020, op basis van beschikbaarheid.
 22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 23. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/summerdeal-hema).
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 27. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 32. Voor vragen over het arrangement of gemaakte reserveringen kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Flywise via de live chat op www.flywise.nl/chat.
 33. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 34. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 35. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen.
 36. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.

 

actievoorwaarden Efteling

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op De Efteling actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door De Efteling gevestigd te (5171 KW) Kaatsheuvel aan de Europalaan 1 (hierna: “De Efteling”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 17 juni 2019 en eindigt op 7 juli 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Verzilvering is mogelijk tot 14 juli 2019.

   

  De Actie

 5. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke telefonisch verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op park het Loonsche Land van de Efteling op basis van beschikbaarheid. Alle verblijfsarrangementen zijn inclusief alle dagen onbeperkt toegang tot de Efteling.
 6. Er zijn vier verschillende vouchers te koop: een 4-persoons voucher voor 3-4 personen weekendverblijf, een 6 persoons voucher voor 5-6 personen weekendverblijf, een 4-persoons voucher voor 3-4 personen midweekverblijf of een 6 persoons voucher voor 5-6 personen midweekverblijf. Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: logiesbelasting
 7. Een weekendvoucher biedt het aantal personen dat op het Loonsche Land verblijft 4 dagen toegang tot het park van De Efteling. Let op: het is met weekendvoucher niet mogelijk om een midweek te boeken.
 8. Een midweekvoucher biedt het aantal personen dat op het Loonsche Land verblijft 3 dagen toegang tot het park van De Efteling. Let op: het is met een midweekvoucher niet mogelijk om een weekend te boeken, ook niet met bijbetaling.
 9. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient telefonisch verzilverd en geboekt te worden via het Efteling Contact Center te bereiken op tel. +31 416 – 537777. Het is helaas niet mogelijk om online te boeken.
 10. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 11. Voor actuele beschikbaarheid in de gewenste periode kan contact opgenomen worden met het Efteling Contact Center via + 31 416 537777
 12. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 13. De voucher is niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. De vouchers is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 17. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. Het is niet mogelijk om onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen en/of te annuleren.
 19. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Duur Actie

 20. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 17 juni t/m 7 juli 2019.
 21. De voucher kan verzilverd worden door telefonische te boeken via +31 416 537777. Dit dient te gebeuren vóór 14 juli 2019.
 22. De actie is te boeken voor een aankomst van 1 september 2019 t/m 21 december 2019 (m.u.v. schoolvakanties en sluitingsperiodes van het Loonsche Land vakantiepark), zoals vermeld op www.efteling.com/hema.
 23. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweekverblijf beginnend op woensdag 18 december 2019
 24. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of De Efteling zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 26. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 27. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. De Efteling en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden FlixBus

General

 1. These promotion terms and conditions (hereinafter: “Promotion Terms & Conditions”) apply to the Flixbus promotion (hereinafter: the “Promotion”) which is being organised in collaboration between FlixMobility GmbH with registered offices in (D-80639) Munchen at Birketweg 33 (hereinafter: “Flixbus”) and HEMA B.V., with registered office in 1033 SB Amsterdam at NDSM-straat 10 (hereinafter: "HEMA").
 2. Participation in the Promotion is open to customers of HEMA aged 18 and over (hereinafter: the “Participant”).
 3. By participating in the Promotion the Participant declares that they have taken note of and accept these Promotion Terms & Conditions.
 4. The Promotion starts on 10 June 2019 and ends on 1 July 2019 (hereinafter: the “Promotion Period”).
 5. The redemption period is from 11 June to 11 July 2019.
 6. The vouchers expire on 12th of July at 0:00.

   

  The Promotion

 7. During the Promotion Period participants can buy a voucher with a unique code (hereinafter: the "Voucher") via www.hema.nl/tickets with which a single coach journey to a chosen destination within Europe can be obtained once after redemption via www.flixbus.com.
 8. For destinations and availability see www.flixbus.nl/
 9. The Voucher must be redeemed during the period from 11 June to 11 July 2019 for a coach journey during the period from 11 June to 31 July 2019.
 10. After redemption, the Voucher is valid once as a coach ticket on the chosen day (during the period from 11 June to 31 July 2019) for the chosen destination.
 11. Availability is completely controlled by Flixbus. HEMA has no influence over this.
 12. The retail price of the Voucher is € 15.00 (incl. VAT).
 13. The customer can purchase a maximum of 12 Vouchers.
 14. The Voucher is valid for one person regardless of their age. Any person, regardless of their age, travelling with FlixBus needs a FlixBus ticket.
 15. The Voucher with the unique code serves as proof of payment and must be redeemed in advance via www.flixbus.com for a valid coach ticket to the chosen destination on the chosen day.
 16. The code on the Voucher may not be folded and/or damaged - this can cause the code to be made illegible.
 17. A copy of the Voucher will not give access to Flixbus’ redemption system.
 18. A copy of the (redeemed) ticket does not constitute a valid coach ticket for Flixbus.
 19. The Voucher is not valid in conjunction with other promotions, discounts and/or coach tickets obtained elsewhere.
 20. Stocks for this Promotion are limited.
 21. The Voucher cannot be exchanged for cash, another coach ticket or otherwise.
 22. The Voucher cannot be cancelled after the Voucher has been purchased.
 23. The Participant is responsible for the timely redemption of the Voucher and for the timely use of the (redeemed) ticket within the specified period. The purchase price of the Voucher will not be refunded.

   

  Liability

 24. HEMA and/or Flixbus are not liable for loss, damage or theft of the Voucher.
 25. HEMA and/or Flixbus are not liable for loss of any kind arising from or relating to (participation in) the Promotion.

   

  Unauthorised use of Ticket

 26. The Voucher may not be resold or otherwise used for commercial purposes.
 27. Flixbus and/or HEMA are entitled to exclude a Participant from the Promotion if there is a suspicion that the Participant is not acting in accordance with these Promotion Terms & Conditions.

   

  Miscellaneous

 28. The HEMA Tickets General Terms & Conditions and these Promotion Terms & Conditions are displayed on www.hema.nl/tickets.
 29. Flixbus and/or HEMA reserve the right to modify or terminate the Promotion unilaterally. If the Promotion is modified or terminated this will be announced on www.hema.nl/tickets and on www.flixbus.nl
 30. Questions about the Promotion should be addressed to HEMA’s customer service on 020 224 2424 or via the contact form at www.hema.nl/contact.
 31. The Promotion and the Promotion Terms & Conditions are governed by Dutch law. Any disputes arising from the Promotion must be submitted to the competent court in Amsterdam.
actievoorwaarden Sunday's
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Sunday’s actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Sunday’s Nederland B.V. gevestigd te (2292 JC) Wateringen aan de Turfschipper 25 (hierna: “Sunday’s”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
De Actie start op 3 juni 2019 en eindigt op 30 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee twee bruiningsessies kunnen worden geboekt in de periode van 3 juni t/m 30 september 2019 bij alle zonnestudio’s van Sunday’s in Nederland.  
Het Ticket met daarop de unieke barcode is het betaalbewijs en is geldig voor twee bruiningsessies in de periode van 3 juni t/m 30 september 2019 bij alle zonnestudio’s van Sunday’s in Nederland. 
Kijk voor de deelnemende zonnestudio’s van Sunday’s en de openingstijden op www.sundays.nl
De verkoopprijs van het Ticket bedraagt € 15,- (incl. btw).
Het is niet mogelijk om het Ticket te retourneren of te annuleren.
De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onbruikbaar worden.
Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
Voor deze Actie geldt op=op.
Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inwisselen van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt nimmer geretourneerd.

Aansprakelijkheid
HEMA en/of Sunday’s zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
Sunday’s en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot deze Actie.

Overig
De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.sundays.nl
Sunday’s en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en www.sundays.nl
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
Voor vragen over de zonnestudio’s, de faciliteiten en/of verantwoord zonnen kan contact opgenomen worden met de klantenservice van de Sunday’s via www.sundays.nl/contact. 
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden Heerlijk Uiteten Kaart
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Heerlijk.nl Vaderdagactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Heerlijk Internet B.V. gevestigd te (3051 BP) Rotterdam aan het Villapark (hierna: “Heerlijk.nl”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
De Actie start op 3 juni 2019 en eindigt op 23 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één Heerlijk Uiteten Kaart kan worden aangeschaft die gebruikt kan worden om 1 jaar lang tot 50% korting te krijgen op de meer dan 500 deelnemende restaurants door heel Nederland. 
De Voucher is geldig voor één Heerlijk Uiteten Kaart geldig voor 1 jaar na het moment van aankoop.
De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en geldt als de Heerlijk Uiteten Kaart waarmee gedurende 1 jaar via www.heerlijk.nl/HUK een reservering gemaakt kan worden bij de meer dan 500 deelnemende restaurants. 
Kijk voor de deelnemende restaurants op www.heerlijk.nl/HUK
De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 24,95 (incl. btw).
Met de Heerlijk Uiteten kaart ontvangt de Deelnemer 1 jaar lang (vanaf het moment van aankoop) tot 50% korting bij de reguliere restaurants en tot 30% korting bij top- en sterrenrestaurants (de verdeling van reguliere-, top- en sterrenrestaurants is te raadplegen via www.heerlijk.nl/HUK). 
Vooraf reserveren (via www.heerlijk.nl/HUK) bij een van de deelnemende restaurants is verplicht. 
Na 1 jaar vervalt de geldigheid van de Heerlijk Uiteten Kaart. 
Het is niet mogelijk om een reeds geactiveerde vouchercode of Heerlijk Uiteten Kaart te retourneren of te annuleren.
De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
Voor deze Actie geldt op=op.
De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig reserveren bij de deelnemende restaurants en het gebruik van de Heerlijk Uiteten Kaart binnen de geldigheid van 1 jaar vanaf het moment van aankoop. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
HEMA en/of Heerlijk.nl zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.


Ongeoorloofd gebruik voucher

De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
Heerlijk.nl en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot deze Actie.

Overig
De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.heerlijk.nl/HUK.     
Heerlijk.nl en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets  en  www.heerlijk.nl/HUK.  
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
Voor vragen over de status van het abonnement of de bezorging hiervan kan contact opgenomen worden met de klantenservice van de uitgever (zie het telefoonnummer bij de titel van je keuze). 
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden Indoor Skydive Roosendaal
Actievoorwaarden 

Algemeen 
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Indoor Skydive actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Indoor Skydive B.V. gevestigd te (4703 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “Indoor Skydive”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”). 
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”). 
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. 
De eerste verkoopperiode start op 27 mei 2019 en eindigt respectievelijk op 16 juni 2019 en de tweede verkoopperiode start op 22 juli 2019 en eindigt op 18 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”). 

De Actie 
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Indoor Skydive te Roosendaal. 
Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden: één ticket dat geldig is voor 2 personen (3 indoor skydive sessies per persoon) op dinsdag t/m vrijdag, en één ticket dat geldig is voor 2 personen (3 indoor skydive sessies per persoon) op zaterdag en zondag. 
De verkoopprijs van het Ticket dat geldig is op dinsdag t/m vrijdag bedraagt € 69,50 (incl. btw) per ticket voor twee personen (3 indoor skydive sessies per persoon). 
De verkoopprijs van het Ticket dat geldig is op zaterdag en zondag bedraagt € 79,50 (incl. btw) per ticket voor twee personen (3 indoor skydive sessies per persoon). 
De Tickets worden in de Actieperiode op naam en voor rekening van Indoor Skydive verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets). 
Het Ticket is eenmalig geldig voor twee personen (3 indoor skydive sessies per persoon) op een dag naar keuze (afhankelijk van welk ticket de Deelnemer heeft gekocht) bij Indoor Skydive in Roosendaal in de periode van 27 mei t/m 30 september 2019. Vooraf reserveren is verplicht en kan gedaan worden door te bellen naar +31 (0)85 902 06 06 of door te mailen naar info@indoorskydive.com. 
Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd. 
De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Indoor Skydive de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. 
Kijk voor de actuele openingstijden van Indoor Skydive op www.indoorskydive.com. 
Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen. 
Voor deze Actie geldt op=op. 
Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins. 
Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht. 
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd. 

Aansprakelijkheid 
HEMA en/of Indoor Skydive zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket. 
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie. 

Ongeoorloofd gebruik Ticket 
Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
Indoor Skydive en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins frauduleus handelt. 

Overig 
De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
Indoor Skydive en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact 
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
actievoorwaarden ijskarten bij IceKart Rucphen
Actievoorwaarden 

Algemeen 
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Icekart Rucphen actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Icekart Rucphen B.V. gevestigd te (4715 ZH) Rucphen aan de Baanvelden 13 (hierna: “Icekart Rucphen”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”). 
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”). 
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. 
De Actie start op 27 mei 2019 en eindigt op 16 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”). 

De Actie 
Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Icekart Rucphen. 
Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor 2 personen (2 driftsessies per persoon) op woensdag t/m donderdag en een ticket dat geldig is voor 2 personen (2 driftsessies per persoon) op vrijdag t/m zondag. 
De verkoopprijs van het Ticket dat geldig is op woensdag t/m donderdag bedraagt € 29,50 (incl. btw) per ticket voor twee personen (2 driftsessies per persoon). 
De verkoopprijs van het Ticket dat geldig is op vrijdag t/m zondag bedraagt € 37,- (incl. btw) per ticket voor twee personen (2 driftsessies per persoon). 
De Tickets worden in de periode van 27 mei t/m 16 juni 2019 op naam en voor rekening van Icekart Rucphen verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets). 
Het Ticket is eenmalig geldig voor twee personen (2 driftsessies per persoon) op een dag naar keuze (afhankelijk van welk Ticket de Deelnemer heeft gekocht) bij Icekart Rucphen in de periode van 27 mei t/m 30 september 2019. Vooraf reserveren is verplicht en kan gedaan worden via door te bellen naar +31 (0)85 902 06 06 of door te mailen naar info@skidome.nl. 
Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd. 
De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Icekart Rucphen de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. 
Kijk voor de actuele openingstijden van Icekart Rucphen op www.icekart.nl. 
Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen. 
Voor deze Actie geldt op=op. 
Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins. 
Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht. 
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd. 

Aansprakelijkheid 

HEMA en/of Icekart Rucphen zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket. 
HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie. 

Ongeoorloofd gebruik Ticket 
Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
Icekart Rucphen en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins frauduleus handelt. 

Overig 
De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
Icekart Rucphen en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact 
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
actievoorwaarden dagje wellness
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de International Wellness Resorts Moederdagactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door International Wellness Resorts B.V. gevestigd te (8166 KJ) Emst aan de Viskweekweg 10 (hierna: “IWR”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 6 mei 2019 en eindigt op 2 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).
5. Verzilverperiode is van 6 mei t/m 30 september 2019.

De Actie
6. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee na verzilvering via www.dagjewellness.nl/hema eenmalig toegang kan worden verkregen tot één van de deelnemende wellnesslocaties. 
7. Kijk voor de actuele openingstijden van de deelnemende wellnesslocaties op de website van het desbetreffende wellnessresort. 
8. De Voucher dient verzilverd te worden in de periode van 6 mei t/m 30 september 2019, op basis van beschikbaarheid per locatie. 
9. Vooraf online reserveren is verplicht.
- Ga naar: www.dagjewellness.nl/hema 
- Kies uit één van de resorts en klik daarop
- Vul je e-ticketcode in en klik op toevoegen
- Kies een datum (op basis van beschikbaarheid) en klik op verzilveren
- Ontvang je bevestiging per mail (geen bevestiging is geen reservering)
Reserveer tijdig! Voor deze actie geldt per dag een beperkte beschikbaarheid.
10. De Voucher is, na verzilvering, eenmalig geldig op de als entreeticket inclusief koffie of thee en een lekkernij gekozen dag (in de periode van 6 mei t/m 30 september 2019) bij het gekozen wellnessresort.
11. Beschikbaarheid is volledig in beheer van IWR. HEMA heeft hier geen invloed op.
12. De verkoopprijs van de Voucher inclusief koffie of thee en een lekkernij bedraagt € 16,- (incl. btw).
13. Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdag geldt een toeslag van € 5,25 p.p. (te voldoen bij de gekozen wellnesslocatie).
14. De klant kan maximaal 12 Vouchers aanschaffen.
15. De Voucher is geldig voor één persoon vanaf 18 jaar.
16. De Voucher met unieke code is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.dagjewellness.nl/hema voor een geldig toegangsbewijs voor één van de deelnemende wellnesslocaties. 
17. De code op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
18. Een kopie van de Voucher biedt geen toegang tot verzilversysteem van IWR. 
19. Een kopie van het (verzilverde) ticket biedt geen toegang tot de deelnemende wellnesslocaties. 
20. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
21. Voor deze Actie geldt op=op.
22. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
23. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher en voor het tijdige gebruik van het (verzilverde) ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
25. HEMA en/of IWR zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
26. HEMA en/of IWR zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
27. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
28. IWR en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt 

Overig
29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
30. IWR en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.dagjewellness.nl/hema
31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden verrassingsbestemming in Europa

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise verrassingstickets actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 13 mei en eindigt op 16 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een verrassingsbestemming binnen Europa, op basis van beschikbaarheid.
 2. De voucher is geldig voor één persoon.
 3. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 4. De voucher is exclusief toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 5. Bij vertrek op donderdag, vrijdag en zaterdag is een toeslag van €30,- per persoon van toepassing.
 6. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 7. De klant kan tegen betaling van 5,- per bestemming, bestemmingen uitsluiten. Indien de klant eerder met Verrassingstickets heeft gereisd, kunnen eerder bezochte bestemmingen gratis worden uitgesloten.
 8. De klant dient minimaal 4 mogelijke vertrek- en aankomstluchthavens te selecteren bij het boekingsproces. Mogelijke vertrekluchthavens zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Bremen, Brussel Zaventem, Brussel Charleroi, Keulen-Bonn.
 9. De klant dient minimaal 2 en maximaal 6 voorkeursvertrekdata te selecteren bij het boekingsproces.
 10. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.verrassingstickets.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 11. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 12. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 15. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 16. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd.
 17. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 18. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 13 mei t/m 16 juni 2019.
 19. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.verrassingstickets.nl/hema t/m 31 oktober 2019 (minimaal 14 dagen voor vertrek).
 20. De stedenreis is te boeken voor een vertrek t/m 19 december 2019, op basis van beschikbaarheid.
 21. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 22. Het is niet mogelijk om het Ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.verrassingstickets.nl/hema).
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 25. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 26. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 29. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 32. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 33. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen.
 34. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden pretparkenactie
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de pretparkenactie actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Toverland B.V. (NL), gevestigd te (9575 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2 (hierna: “Toverland”), Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (NL), gevestigd te (7776 PB) Slagharen aan de Zwarte Dijk 37 (hierna: “Attractie- en Vakantiepark Slagharen”), Bobbejaanland B.V. (BE), gevestigd te (2460) Kasterlee, België aan de Olensteenweg 45 (hierna: “Bobbejaanland”), Movie Park Germany GmbH (DE), gevestigd te (46244) Bottrop, Duitsland aan de Warner Allee 1 (hierna: “Movie Park Germany”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 6 mei 2019 en eindigt op 2 juni 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot het gekozen park.
6. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende parken op de website van het betreffende park: (www.toverland.com, www.slagharen.com, www.bobbejaanland.be en www.moviepark.de). 
7. Het Ticket voor Toverland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
8. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
9. Het Ticket voor Bobbejaanland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
10. Het Ticket voor Movie Park Germany is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 6 mei t/m 5 juli 2019.
11. Het Ticket voor Toverland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 120 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
12. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree. 
13. Het Ticket voor Bobbejaanland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 100 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen met een lengte tot 100 cm hebben gratis toegang.
14. Het Ticket voor Movie Park Germany is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis entree.
15. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
16. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door het betreffende park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
17. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het betreffende park. 
18. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
19. Voor deze Actie geldt op=op.
20. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
21. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
23. HEMA, Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
25. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
26. Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig
27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
28. Toverland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets
29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden Landal voorjaar

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA bungalowweken actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

   

  De Actie

 4. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op één van de geselecteerde bungalowparken van Landal GreenParks in Nederland, België en Duitsland, op basis van beschikbaarheid.
 5. Er zijn twee verschillende vouchers te koop: een voucher voor een weekendverblijf en een voucher voor een midweekverblijf in een 2-, 4-, 5- of 6-persoons standaardaccommodatie in Nederland, België en Duitsland. Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: toeristenbelasting (de hoogte van de toeristenbelasting is per persoon per nacht en variërend per park).
 6. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.landal.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 7. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 8. Kijk voor beschikbaarheid op www.landal.nl/hema.
 9. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 10. Voor deze Actie geldt op=op.
 11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 12. Alle voorwaarden staan vermeld op www.landal.nl/hema.

   

  Duur Actie

 13. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 25 maart t/m 21 april 2019.
 14. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.landal.nl/hema voor 1 augustus 2019.
 15. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 6 mei 2019 tot en met 7 oktober 2019 (m.u.v. vakantie- en feestdagenperiodes), zoals vermeld op www.landal.nl/hema.
 16. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweek beginnend op 7 oktober 2019.
 17. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Diversen

 18. HEMA en/of Landal GreenParks zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
 19. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 20. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 21. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 22. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
 23. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen.
 24. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
actievoorwaarden SnowPlanet

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Snow-Planet actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Snow-Planet B.V. gevestigd te (1981 LV) Velsen-Zuid aan de Heuvelweg 6 (hierna: “Snow-Planet”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 11 februari 2019 en eindigt respectievelijk op 10 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Snow-Planet te Velzen-Zuid.
 6. Er worden drie verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen, een ticket dat geldig is voor een skipas van 2 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De tickets voor 1 uur voor twee personen en de tickets voor 2 uur voor twee personen worden in de periode van 11 februari t/m 10 maart 2019 op naam en voor rekening van Snow-Planet verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets). De tickets voor 4 uur voor twee personen worden in de periode van 25 februari t/m 10 maart 2019 op naam en voor rekening van Snow-Planet verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets).
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 21,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. De verkoopprijs van het Ticket voor 2 uur bedraagt € 26,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 10. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 36,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 11. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 2 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij Snow-Planet in Velsen-Zuid in de periode van 11 februari t/m 30 september 2019.
 12. Het Ticket is eenmalig geldig voor 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij Snow-Planet in Velsen-Zuid in de periode van 25 februari t/m 30 september 2019.
 13. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 14. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 15. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Snow-Planet de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 16. Kijk voor de actuele openingstijden van Snow-Planet op www.snowplanet.nl.
 17. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Snow-Planet.
 18. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Snow-Planet zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 25. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Snow-Planet en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins frauduleus handelt.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 28. Snow-Planet en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Flywise stad naar keuze

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise stad naar keuze actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 28 januari 2019 en eindigt op 17 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een 3-daagse vliegreis inclusief 2 hotelovernachtingen in een 3 sterrenaccommodatie naar een van de deelnemende steden in Europa, op basis van beschikbaarheid. Vertrek is mogelijk van 11 februari t/m 20 oktober 2019. De beschikbare vertrekdata en mogelijke vertrekluchthavens verschillen per bestemming en zijn voor de aankoop van de voucher te raadplegen via www.flywise.nl/hema.
 2. De 12 deelnemende steden zijn: Praag, Sofia, Krakau, Boedapest, Londen, Rome, Venetië, Milaan, Bologna, Valencia, Madrid, Wenen.
 3. De voucher is geldig voor één persoon.
 4. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 5. De voucher is exclusief toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering. De toeristenbelasting bedraagt tussen de EUR 0 en EUR 6 per persoon, per nacht en is afhankelijk van de bestemming. De toeristenbelasting moet ter plaatse worden betaald bij aankomst in de hotelaccommodatie.
 6. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 7. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/hema te worden verzilverd en geboekt. Tijdens het reserveren is het mogelijk om optionele extra’s toe te voegen aan de boeking zoals ontbijt, een upgrade naar een 4-sterrenhotel, ruimbagage, naaste zitplaatsen. De tarieven hiervan zijn terug te vinden op de online-actiepagina van HEMA.
 8. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 9. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 10. Voor deze Actie geldt op=op.
 11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 12. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 13. Herroepingsrecht. Wanneer je online reisvouchers koopt heb je 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang je de vouchers niet hebt verzilverd.
 14. Het is niet mogelijk je vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is. Het wijzigen van een gemaakte reservering is alleen mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek en tegen betaling van de wijzigingskosten. Voor informatie over de mogelijkheden en kosten contacteer je Flywise.

   

  Duur Actie

 15. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 28 januari 2019 en eindigt op 10 maart 2019.
 16. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/hema t/m 31 augustus 2019 (en minimaal 14 dagen voor de geplande vertrekdatum).
 17. De stedenreis is te boeken voor een vertrek van 11 februari t/m 20 oktober 2019, op basis van beschikbaarheid.
 18. Vertrekdata, mogelijke vertrekluchthavens en de mogelijkheden voor de verschillende bestemmingen zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 19. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/hema).
 20. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 21. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 22. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 23. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 24. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 25. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 26. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 27. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 29. Het is niet mogelijk om verzilverde vouchers retour te brengen.
 30. Op de bij Flywise geboekte reizen zijn mede de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement van Flywise Travel B.V. van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen: https://flywise.nl/assets/images/pdf/Algemene_voorwaarden.pdf

  https://flywise.nl/assets/images/pdf/Privacy_Statement_van_de_besloten_vennootschap_Flywise_Travel.pdf

 31. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden SnowWorld

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld Leisure N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 31 december 2018 en eindigt respectievelijk op 27 januari 2019 (Nederland) en 29 januari 2019 (België) (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot SnowWorld te Zoetermeer of SnowWorld te Landgraaf.
 6. Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 19,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 39,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer of Landgraaf in de periode van 7 januari t/m 27 september 2019.
 10. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 11. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 12. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 13. Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.
 14. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 15. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 16. Voor deze Actie geldt op=op.
 17. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 19. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 20. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 21. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 22. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 23. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 24. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 25. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 26. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.