voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden Regulier Aanbod Flywise

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het aanbod van stedentrips met een specifieke bestemming (hierna: het “Regulier Aanbod”), die in samenwerking georganiseerd worden door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan een stedentrip staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door het boeken van een stedentrip onder het Regulier Aanbod verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De stedentrips van het Regulier Aanbod zijn te koop van 1 september 2019 en eindigen op 31 december 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een stedenreis inclusief vlucht en accommodatie naar de gekozen bestemming, op basis van beschikbaarheid.
 6. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het Regulier Aanbod. Het Regulier Aanbod bestaat uit de volgende stedentrips: Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, Verona, Porto en New York.
 7. De voucher is geldig voor één persoon.
 8. De voucher voor een stedentrip naar Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, Verona en Porto is inclusief retourvlucht, overnachtingen in een 3 of 4-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 9. De voucher voor een stedentrip naar New York is inclusief retourvlucht met Norwegian vanaf Luchthaven Schiphol (Amsterdam, 3 overnachtingen in een 3 –sterrenaccommodatie in Manhattan, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 10. De voucher is exclusief toeristenbelasting, ontbijt, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 11. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 12. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op de verzilverpagina die wordt genoemd op de productpagina van de betreffende bestemming te worden verzilverd en geboekt.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor het Regulier Aanbod geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf.
 18. Het is niet mogelijk uw stedentrip om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

   

  Duur Regulier Aanbod

 19. De vouchers kunnen worden gekocht gedurende de Actieperiode van 1 september t/m 31 december 2019.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via de verzilverpagina die wordt genoemd op de productpagina van de betreffende bestemming van 1 september 2019 t/m 31 januari 2020. Na verzilvering is het niet meer mogelijk om het ticket te annuleren.
 21. Voor alle steden van het Regulier Aanbod geldt dat er minimaal 14 dagen voor vertrek geboekt dient te worden.
 22. De stedenreis naar Boedapest, Bordeaux, Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Praag, Rome, Sofia, Valencia, Venetië, New York en Porto is te boeken voor een vertrek van 1 november 2019 t/m 29 maart 2020.
 23. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. Het aanbod en de mate van beschikbaarheid van de stedentrips is in beheer van Flywise.
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd behalve als een Deelnemer gebruik maakt van het online herroepingsrecht.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan een stedentrip, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 27. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor het Regulier Aanbod eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van het Regulier Aanbod zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over het Regulier Aanbod kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op het Regulier Aanbod en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het Regulier Aanbod dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 33. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden Regulier Aanbod Hotelsbylaura
Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het Advalley hotelarrangement aanbod (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Advalley B.V. gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 63 (hierna “Advalley”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
De Actie start op 1 maart 2019 en eindigt op 29 februari 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen (“Voucher”), welke op basis van beschikbaarheid online verzilverd kan worden voor het gekozen hotelarrangement.
De Voucher is geldig voor twee personen.
De verkoopprijs van de Voucher wordt bij iedere Actie vermeldt en kan per Actie verschillen.
De voucher is inclusief boekingskosten
De Voucher is exclusief eventuele toeristenbelasting.
De Voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.hotelsbylaura.com te worden verzilverd en geboekt. Na het verzilveren van de Voucher ontvangt de klant van Advalley de boekingsbevestiging.
Voor deze Actie geldt op=op.
Alle voorwaarden voor een specifieke Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers.
Annuleren of de datum wijzigen van het hotelarrangement is mogelijk tot 24, 48 of 72 uur voor de dag van aankomst in het hotel. Per hotelarrangement wordt in de voorwaarden aangegeven wat de exacte tijd is tot wanneer annuleren mogelijk is. Uitzonderingen daargelaten.

Duur Actie

De periode waarbinnen Vouchers gekocht kunnen worden, loopt van 1 maart 2019 t/m 29 februari 2021.
De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.hotelsbylaura.com, waarbij de uiterste verzilverdatum steeds bij de Voucher wordt vermeld. De verzilvertermijn bedraagt te allen tijde minimaal 6 maanden vanaf aankoopdatum.
De mate van beschikbaarheid is in beheer van Advalley.
Advalley heeft het recht om een deelnemend hotel offline te zetten indien noodzakelijk. Klanten van HEMA die reeds een arrangement hebben geboekt bij een hotel dat offline wordt gezet, zullen hierover worden geïnformeerd door de klantenservice. Er wordt dan samen naar een passende oplossing gezocht, hetzij in de vorm van het alsnog onderbrengen van de klant bij het gekozen hotel, het verplaatsen van de door de klant gemaakte reservering naar een ander hotel uit het assortiment van Hotelsbylaura met dezelfde arrangementswaarde of door het retourneren van het betaalde bedrag aan de klant.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

HEMA en/of Advalley zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
Ongeoorloofd gebruik Voucher
De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Advalley en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
Advalley en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
actievoorwaarden Landal voorjaar 2020

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA bungalowweken actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

   

  De Actie

 4. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op één van de geselecteerde bungalowparken van Landal GreenParks in Nederland, België en Duitsland, op basis van beschikbaarheid.
 5. Er zijn twee verschillende vouchers te koop: een voucher voor een weekendverblijf en een voucher voor een midweekverblijf in een 2-, 4-, 5- of 6-persoons standaardaccommodatie in Nederland, België en Duitsland (afhankelijk van het park en op basis van reisgezelschap) .Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: toeristenbelasting (de hoogte van de toeristenbelasting is per persoon per nacht en variërend per park).
 6. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.landal.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 7. De beschikbaarheid van accommodaties is beperkt. Het kan voorkomen dat het gewenste park, aankomstdatum en accommodatietype op enig moment niet meer beschikbaar is.
 8. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 9. Kijk voor beschikbaarheid op www.landal.nl/hema.
 10. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 11. Voor deze Actie geldt op=op.
 12. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 13. Alle voorwaarden staan vermeld op www.landal.nl/hema.

   

  Duur Actie

 14. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 2 maart 2020 t/m 29 maart 2020.
 15. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.landal.nl/hema voor 1 augustus 2020, op basis van beschikbaarheid.
 16. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 3 april 2020 tot en met 5 oktober 2020 (met uitzondering van vakantie- en feestdagenperiodes), zoals vermeld op www.landal.nl/hema op basis van beschikbaarheid.
 17. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweek beginnend op 5 oktober 2020.
 18. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Diversen

 19. HEMA en/of Landal GreenParks zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
 20. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 21. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 22. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en/of wanneer consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 23. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
 24. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen.
 25. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.

actievoorwaarden TT Assen

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dutch TT Assen actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Circuit van Drenthe B.V. gevestigd te (9405 TE) Assen aan De Haar 9 (hierna: “TT Circuit Assen”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 10 februari 2020 en eindigt op 23 februari 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Dutch TT Assen.
 6. Kijk voor de openingstijden van op www.ttcircuit.com.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig op 28 juni 2020.
 8. Het ticket voor Dutch TT Assen is geldig voor een persoon vanaf 16 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Personen t/m 15 jaar hebben gratis toegang.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Dutch TT Assen de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Dutch TT Assen.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket op de geldige dag. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of TT Circuit Assen zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. TT Circuit Assen en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 22. TT Circuit Assen en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden SnowWorld voorjaar 2020

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start in Nederland op 30 december 2019 en eindigt op 2 februari 2020. De Actie start in België en Luxemburg op 1 januari 2020 en eindigt op 4 februari 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland, België of Luxemburg of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen voor twee personen tot SnowWorld Amsterdam, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Neuss (Duitsland), SnowWorld Rucphen, SnowWorld Terneuzen en SnowWorld Zoetermeer.
 6. Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 22,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassene. Het is niet mogelijk een losse voucher voor één persoon aan te schaffen.
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 44,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassene. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 4 uur skiën (voor twee personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Amsterdam, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Neuss (Duitsland), SnowWorld Rucphen, SnowWorld Terneuzen of SnowWorld Zoetermeer in de periode van 6 januari 2020 t/m 30 september 2020.
 10. Het Ticket met unieke vouchercode is het betaalbewijs en is een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor een van de deelnemende locaties van SnowWorld.
 11. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 12. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 13. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com.
 14. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 15. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 16. Voor deze Actie geldt op=op.
 17. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 19. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 20. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 21. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 22. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze handelt in verband met deze Actie.

   

  Overig

 23. Gedurende de geldigheidsperiode van het Ticket gaat SnowWorld over op een borgsysteem. Alle locaties gaan werken met een pas waarvoor bezoekers een borg van € 2,- moeten betalen. Deze pas dient dan o.a. als skipas. De pas kan de bezoeker hergebruiken voor een volgend bezoek aan SnowWorld of aan het einde van het bezoek inwisselen voor de borg. De HEMA-actie wordt niet uitgezonderd van deze nieuwe regeling.
 24. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 25. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 26. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, november 2019

actievoorwaarden Winterbergbus

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Dagje Winterberg’ (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door deWinterbergbus Snow Included gevestigd te (2492 JN) ‘s-Gravenhage aan het Simon Carmiggelthof 158 (hierna: “Winterbergbus”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 13 januari 2020 en eindigt op 1 maart 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, één retourdagtocht naar Winterberg kan worden besteed bij Winterbergbus op een dag naar keuze, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één retourdagtocht naar Winterberg bij Winterbergbus.
 7. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.winterbergbus.nl/hema voor 3 maart 2020 om een retourdagtocht naar Winterberg te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk op een dag naar keuze in de periode van 2 januari t/m 7 maart 2020, op basis van beschikbaarheid.
 8. Vertrek is vanaf een opstapplaats naar keuze. De mogelijke opstapplaatsen zijn: Isselburg (Achterhoek), Amsterdam, Apeldoorn, Breda, De Meern, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haren, Hoogeveen, Leiderdorp, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Veenendaal, Velp, Venlo, Zaltbommel en Zwolle.
 9. Kijk voor de vertrekdagen en –tijden op www.winterbergbus.nl/hema.
 10. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 24,50 (incl. btw).
 11. De Voucher bevat sneeuwgarantie.
 12. In de ticketprijs is p.p. € 5,- ten behoeve van sneeuwgarantie inbegrepen. Winterbergbus zal uiterlijk 24 uur voor vertrek beoordelen of er voldoende sneeuw in Winterbergen ligt. Indien er onvoldoende sneeuw ligt zal de reis worden geannuleerd en biedt Winterbergbus kosteloos een alternatieve datum naar keuze aan. Indien de Deelnemer geen gebruikt wenst te worden van dit aanbod, dan ontvangt de Deelnemer het aankoopbedrag van de voucher terug met aftrek van € 5,- van Winterbergbus. Indien er geen alternatieve datum met sneeuwgarantie meer kan worden aangeboden, ontvangt de Deelnemer het volledige aankoopbedrag van Winterbergbus retour.
 13. De Voucher is exclusief huur van ski- of snowboardmaterialen, ski- of snowboardles en overigeactiviteiten.
 14. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 15. De Deelnemer kan maximaal 25 Vouchers aanschaffen.
 16. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 17. Voor deze Actie geldt op=op.
 18. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 19. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien de Deelnemer online de Voucher koopt geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf.. De genoemde bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers.
 20. Het is niet mogelijk de reservering (en dus de verzilverde Voucher) te wijzigen of te annuleren nadat deze is gemaakt via www.winterbergbus.nl/hema. Dit geldt niet indien artikel 12 van deze Actievoorwaarden toepassing is.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd indien de Voucher niet tijdig is verzilverd.

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of Winterbergbus zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 24. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. Winterbergbus en/of HEMA zijn gerechtigd Deelnemers van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat zij niet conform deze Actievoorwaarden handelen.

   

  Overig

 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.winterbergbus.nl/hema.
 27. Winterbergbus en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.winterbergbus.nl/hema.
 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden SnowWorld najaar 2019

Algemeen

1.     Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).

2.     Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).

3.     Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.

4.     De Actie start in Nederland op 14 oktober 2019 en eindigt op 10 november 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

5.     Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: de “Voucher”) waarmee, eenmalig toegang kan worden verkregen voor twee personen tot SnowWorld te Zoetermeer, SnowWorld te Landgraaf, SnowWorld te Amsterdam, SnowWorld te Rucphen, SnowWorld te Terneuzen of SnowWorld te Neuss (Duitsland).

6.     Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket die geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen en een ticket die geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.

7.     De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 22,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een losse voucher voor één persoon aan te schaffen.

8.     De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 44,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.

9.     Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 4 uur skiën (voor twee personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Amsterdam, SnowWorld te Rucphen, SnowWorld te Terneuzen of SnowWorld te Neuss (Duitsland) in de periode van 14 oktober 2019 t/m 31 maart 2020, m.u.v. de kerstvakantie (van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020).

10.  Het Ticket is exclusief materiaalhuur.

11.  Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.

12.  De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.

13.  Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.

14.  Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.

15.  Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.

16.  Voor deze Actie geldt op=op.

17.  Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.

18.  Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.

19.  De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

 

Aansprakelijkheid

20.  HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.

21.  HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

 

Ongeoorloofd gebruik Ticket

22.  Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

23.  SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

 

Overig

24.  De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.

25.  SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.

26.  Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact 

27.  Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.